29213944_10156307037021180_5175790355978

Erkend familiaal bemiddelaar & begeleider

July Mollin 

Ouderschaps- en intergenerationele bemiddeling

Individuele, ouder- en relatiebegeleiding 

Ik heb Rechten gestudeerd en begon vervolgens aan de universiteit met lesgeven en onderzoek. Tijdens mijn opleiding tot bemiddelaar in 2012 volgde ik ook verschillende vakken uit de opleiding psychologie ter aanvulling. 

In 2018 startte ik de driejarige opleiding tot systemisch counselor om ouders te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar vormgeving van het (plus)ouderschap en de uitdagingen die hierbij horen. Als counselor (i.o.) begeleid ik ook individuen en koppels in de zoektocht naar een leven samen of apart en wat er nodig is om een andere kijk of verandering teweeg te brengen.

Vertrouwen centraal

Bemiddeling en begeleiding zijn waardevolle manieren om met conflicten om te gaan. Als familiaal bemiddelaar wil ik de verbindende factor zijn tussen partners, ex-partners, (plus- en groot)ouders en kinderen. Ik wil hen een veilige haven bieden waar ze in alle vertrouwen open kunnen praten in een taal dat voor beide gehoord kan worden. Waar ik hen de tijd en ruimte kan geven om terug naar elkaar te leren luisteren. En waar ik hen kan helpen om hun gevoelens helder te verwoorden. Want dat zijn belangrijke elementen om tot een duurzame oplossing en beter samen leven te komen.

Kinderen en bemiddeling

Ik ontdekte tijdens ouderschapsbemiddelingen hoe belangrijk het is om alle betrokkenen, ook de kinderen, een stem te geven. Via aparte gesprekken probeer ik hun gevoelens, verwachtingen en ideeën te pakken te krijgen. We bespreken samen welke zaken uit die gesprekken en op welke manier, ik mag teruggeven aan de ouders. Die nemen uiteindelijk de beslissing.

Systemisch begeleiden 

Als begeleider zet ik systeemtheoretische kaders in tijdens gesprekken. Dat betekent dat er op zoek wordt gegaan naar hoe mensen in interactie staan met hun omgeving waardoor lineaire causale probleemvoorstellingen anders benaderd kunnen worden. Waardevolle ideeën en methoden uit onder meer de narratieve, cognitieve en gedragstherapie krijgen eveneens een plek in mijn begeleidingen.

Onderwijs 

Voor ik startte als bemiddelaar heb ik ook mijn lerarenopleiding behaald. De afgelopen zeven jaar was ik betrokken bij diverse schoolprojecten. Zo was ik onder meer coördinator in een secundaire school en voerde geregeld moeilijke gesprekken tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Telkens weer greep ik terug naar de vaardigheden uit de opleiding bemiddeling. Ook de systemische bril, die mensen steeds in interactie met hun omgeving bekijkt, leverde vaak nieuwe openingen om leerlingen, ouders en leerkrachten constructief met elkaar te laten omgaan.