top of page
138373425_10159297697661180_2863316424933047664_n.jpg

Relatiebegeleider & familiaal bemiddelaar

OVER MIJ

Zoeken en (heruit)vinden

Ik studeerde in 2010 af als Master in de Rechten en begon aan de universiteit met lesgeven en onderzoek. Al snel werd duidelijk dat ik energie haal uit menselijke interactie en minder uit boeken. De zomer van 2012 betekende het startschot van een uitdagend heroriëntatietraject: van proeven, bijsturen en (heruit)vinden. Ik begon een opleiding tot familiaal bemiddelaar en volgde tegelijkertijd verschillende vakken uit de opleiding psychologie ter aanvulling. Ik tuimelde vervolgens in het onderwijs waar ik gedurende acht jaar aan de slag ging in verschillende coördinerende functies. Telkens weer greep ik terug naar de vaardigheden uit de opleiding bemiddeling. In 2018 zette ik mijn eerste stappen als familiaal bemiddelaar. Datzelfde jaar begon ik aan de driejarige opleiding tot systemisch counselor om ouders te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar vormgeving van het (plus)ouderschap en de uitdagingen die hierbij horen. Ik begon me ook te verdiepen in de partnerrelatietherapie: in de zoektocht van koppels en individuen naar een leven samen of apart en wat er nodig is om een andere kijk of verandering teweeg te brengen.   

Ik ben ook nog

Moeder van drie jonge kinderen, partner, dochter, zus, vriendin... zoekende naar een evenwicht tussen al die rollen. Een boeiende zoektocht, met hoogtes en laagtes, met telkens opnieuw rechtveren en met meer inzicht en blijvende nieuwsgierigheid de toekomst tegemoet treden.

OVER MIJN WERKING ALS BEGELEIDER EN BEMIDDELAAR

Vertrouwen centraal

Bemiddeling en begeleiding zijn waardevolle manieren om met verschillende visies en conflict om te gaan. Als familiaal bemiddelaar wil ik de verbindende factor zijn tussen partners, ex-partners, (plus- en groot)ouders en kinderen. Ik wil hen een veilige haven bieden waar ze in alle vertrouwen open kunnen praten in een taal dat voor beide gehoord kan worden. Waar ik hen de tijd en ruimte kan geven om terug naar elkaar te leren luisteren. En waar ik hen kan helpen om hun gevoelens helder te verwoorden. Want dat zijn belangrijke elementen om tot een duurzame oplossing en beter samen leven te komen.

Kinderen en bemiddeling

Tijdens ouderschapsbemiddelingen ontdekte ik hoe belangrijk het is om alle betrokkenen, ook de kinderen, een stem te geven. Via aparte gesprekken probeer ik hun gevoelens, verwachtingen en ideeën te pakken te krijgen. We bespreken samen welke zaken uit die gesprekken en op welke manier, teruggeven kunnen worden aan de ouders die uiteindelijk de beslissing nemen.

Systemisch begeleiden 

Als systemisch counselor i.o. zet ik systeemtheoretische kaders in tijdens gesprekken. Dat betekent dat er op zoek wordt gegaan naar hoe mensen in interactie staan met hun omgeving, waardoor lineaire causale probleemvoorstellingen anders benaderd kunnen worden. Waardevolle ideeën en methoden uit onder meer de narratieve, cognitieve en gedragstherapie krijgen eveneens een plek in mijn begeleidingen.

bottom of page