top of page
Praat.punt website systemisch.png

BEGELEIDING

Op weg naar beter leven

WERKVELD

Relatiebegeleiding

Relatiebegeleidingen zijn er voor koppels die zich voelen vastlopen in hun relatie, die hun eigenheid en intimiteit steeds meer zien plaats maken voor irritatie of onbegrip.

Samen gaan we na hoe jullie met elkaar praten over alledaagse en meer gevoelige zaken en creëren een gedeelde taal die veilige en open communicatie mogelijk maakt. We praten over kritieke momenten, (onuitgesproken) gevoelens en gedachten en gaan op zoek naar wat er nodig is om, samen of apart, verder te kunnen.

Individuele begeleiding

De individuele gesprekken richten zich tot volwassenen en adolescenten die zich voelen vastlopen in hun gezin of relatie(s). We gaan op zoek naar wat er allemaal speelt, wat er nodig is en wie helpend kan zijn om terug verder te kunnen met het leven dat past bij wie je bent en wat je zoekt.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleidingen richten zich zowel tot ouders die vastlopen in de relatie met hun kinderen of in de moeilijkheden waar hun kind(eren) of zijzelf mee kampen, als op ouders die op zoek zijn naar concrete vormgeving van hun moeder-/vaderschap en beleving ervan. Afhankelijk van de insteek, gaan we op zoek naar hoe je terug greep kan krijgen op jouw ouderrol en de moeilijkheden waarmee je te maken hebt, dan wel naar de betekenis van het ouderschap in jouw leven.

Ook plusouders die op zoek zijn naar hun plek binnen de opvoeding van hun pluskinderen, zijn welkom.

Grootouders die zich zorgen maken over hun (klein)kind en op zoek zijn naar handvaten om beter om te gaan met hun (vaak complexe) situatie, zijn eveneens aan het juiste adres.

WERKWIJZE

In de zoektocht naar betekenisgeving en naar elementen die het mogelijk maken om bepaalde gedachte- en reactiepatronen om te buigen wordt het systeemtheoretisch kader ingezet. Dat betekent dat er op zoek wordt gegaan naar hoe mensen in interactie staan met hun omgeving, waardoor lineaire causale probleemvoorstellingen anders kunnen worden voorgesteld. Waardevolle ideeën en methoden uit onder meer de narratieve, cognitieve en gedragstherapie krijgen eveneens een plek in de begeleidingen.

bottom of page