top of page
Why mediation is a must for separating p

FAMILIALE BEMIDDELING

Weg van het conflict en de gerechtelijke procedure

WERKVELD

Als familiaal bemiddelaar ga ik aan de slag met botsingen tijdens of na een breuk over het ouderschap. Ik bied een weg naast de conflicten en gerechtelijke procedures en probeer ruimte te creëren om nieuwe voor jullie passende afspraken te laten ontstaan. Kiezen om deze weg te in te slaan doen jullie uit vrije wil, net zoals rechtsom keren en de bemiddeling te stoppen.


WERKWIJZE

Via verschillende communicatietechnieken tracht ik een gedeelde taal te creëren zodat jullie verder kunnen. Bij een ouderschapsbemiddeling betekent dit dat jullie tot praktische afspraken. Ik zorg ervoor dat jullie afspraken juridisch sluitend zijn en op papier worden gezet. Die afspraken kunnen nadien gehomologeerd worden door de rechtbank, waardoor ze dezelfde waarde als een rechterlijke uitspraak krijgen. De uitkomst kan er evengoed in bestaan dat jullie elkaar beter begrijpen, oude (communicatie)patronen sneller leren detecteren en ze proberen in te ruilen voor nieuwe constructieve patronen.

STEM AAN KINDEREN

Bij familiale bemiddeling, zeker bij ouderschapsbemiddeling, is het belangrijk om rekening te houden met alle betrokkenen, ook de kinderen. Ze hebben nood aan het gevoel dat er rekening met hen gehouden wordt. Ik vind het belangrijk om naar hen te luisteren en terug te koppelen naar de ouders die uiteindelijk de beslissingen nemen. 

BASISPRINCIPES BEMIDDELING

De Federale Bemiddelingscommissie licht de principes van bemiddeling en de rol van de (erkend) bemiddelaar toe. Aarzel niet om me te contacteren voor bijkomende toelichting over mijn concrete werkwijze. 

bottom of page